top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan restartup.no samler inn og bruker personopplysninger.

Personlig integritet er viktig, og vi tar din rett til personvern på alvor. Vi ønsker å være åpen om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og har derfor har vi oppdatert retningslinjene våre for personvern. Målet er å gjøre det enda klarere for deg hva vi behandler av persondata om deg, hvorfor vi gjør det, hvor dataene kommer fra, hvem som er involvert i behandlingen av dataene dine, hvorfor vi har lov til å behandle dataene dine på denne måten og hvilke rettigheter du har.

 

Viken fylkeskommune er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til operatør av fellestjenesten.

Personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

 

Behandling av personopplysninger på www.restartup.no

Operatør for fellestjenesten har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på nettsiden www.restartup.no med mindre annet er oppgitt under. Operatørene i regionene Asker og Bærum, Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike har ansvar for brukere fra kommunene som ligger under det geografiske området de tilhører.  Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger, og det blir bare gjort i forbindelse med påmelding til kurs og veiledningstjenester og dersom brukeren ønsker å motta nyhetsbrev.

 

StartUp Asker og Bærum er et tilbud til alle i tidligere Akershus fylke som ønsker å starte for seg selv, og bistår deg med de mest vanlige spørsmål og problemstillinger knyttet til å etablere egen bedrift. StartUp Viken eies av Viken fylkeskommune.

 

Dette betyr at vi behandler personopplysninger for å kunne utføre oppdragene og rapportere på statistikk til Viken fylkeskommune. De juridiske grunnlagene til GDPR, som først og fremst er relevante for StartUp Vikens personopplysninger, er berettiget interesse og eventuelt avtaler med registrerte personer. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. StartUp Viken vil da slette din kontaktinformasjon fra våre systemer.

 

StartUp Viken benytter CRM-systemet Hubspot til lagring av data. Operatøren av fellestjenesten og operatørene for de fire regionene har tilgang til CRM-systemet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Viken fylkeskommune og databehandler (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn.

En egen databehandleravtale mellom operatør av fellestjenesten og xxx regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Hvilke data samles inn?
1. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

 

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på våre nettsteder, disse plasserer informasjonskapsler på din maskin. Disse begynner gtag.js, analytics.js, og ga.js. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Kunnskapsbyen til andre aktører.
Les mer om hva som lagres og logges.
Slik administrerer du informasjonskapsler.

 

2. Nyhetsbrev og kontaktskjema
På nettsiden kan du velge å abonnere på nyhetsbrev fra Etablerertjenesten. Vi behandler dine personlige opplysninger for å kontakte deg, informere deg eller søke riktig målgrupper for våre aktiviteter. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du minimum registrere navn, virksomhet og e-postadresse. Opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp.

På nettsiden kan du velge å abonnere på nyhetsbrev fra StartUp Viken. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.  

 

3.Påmelding til kurs og veiledning
På nettsiden kan du melde deg på kurs- og veiledningstilbudet. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset og eventuell rapportering. Med mindre du har gitt eksplisitt samtykke til noe annet, vil personopplysningene dine bli slettet etter at formålet opphører.

Dine rettigheter

1. Rett til innsyn
Enhver som ber om det, har rett til å få grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd. Operatør av fellestjenesten har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Den som er registrert i operatørens datasystemer har rett til innsyn i egne opplysninger.

2.Krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger
Etter personopplysningsloven § 27 har den registrerte rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger operatøren ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

3. Sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det kreves i lov at de oppbevares lenger. Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å kunne levere en tjeneste du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis et abonnement på nyhetsbrev), eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene. Du kan når som helst kalle tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger.

 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på startup@restartup.no

bottom of page