top of page
RE gründerhus

Fra oppstart til skalering

RE Gründerhus skal bidra, der vi kan, for at dagens oppstartsbedrifter blir morgendagens hjørnesteinsbedrifter.

 

Vi er gründerens sted for nyetablering i regionen, samt at vi er det nasjonale kontaktsenteret for nyskapning/gründerskap innen sirkulær økonomi.
 

Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi skape et internasjonalt tyngdepunkt for nyskapning innen sirkulær økonomi. 

 

Dette gjør vi ved å:

  • utvikle morgendagens arbeidsplasser sammen med gründere

  • tilby rådgivning og kompetanse -tjenester helt fra oppstartsfasen til skalering

  •  bringe inn kompetanse fra et stort nettverk av bedrifter og miljøer innen sirkulær økonomi

RE_grunderhus
RE_Cycle Use
RE_Start
RE_Location
RE_Group

Navnet «RE» er av flerbetydning som representerer våre ulike forretningspillarer RE: START, RE:LOCATION, RE:GROUP og RE:USE. Ordet RE er en forstavelse som betyr «på igjen» eller «på ny». 

 

Vi i RE er opptatt av at nyskapning må bygges på bærekraftige prinsipper.

Se vår visuelle profil (hent logo, fonter, farger)

Askershus bytter navn til RE Gründerhus 

Innovasjonsselskap siden 2012

RE Gründerhus (organisatorisk navn fremdeles AskersHus AS) har siden 2015 gjennomført 31 innovasjonsprosjekter med en total kostnadsramme på 26,4 mnok. I løpet av denne perioden har RE gründerhus vært vertskap for 280-300 forskjellige gründere i regionen. 

Selskapet har siden 2020 gjennomgått en større strategiprosess og tar nå en satsing mot sirkulær økonomi.

 

Høsten 2022 endret AskersHus AS profil, navn og nettside til RE Gründerhus. I forlengelse av profil og satsingsområder ser vi en nøkkel å skape en åpen møteplass/arena i Asker sentrum. 

2003

RE Gründerhus er en videreføring av selskapet Asker Vekst AS som ble etablert høsten 2003 av Asker kommune (66,6%), Nera Satcom (16,7%) og Ericsson (16,7%).

2007

Asker Næringsråd overtok aksjeandelene til Nera Satcom og Ericsson.

 

Selskapet endret navn til Vekst i Asker AS.

2012

Asker kommunes aksjer overtatt av Asker Næringsråd. Asker Næringsråd eier etter dette samtlige 3000 aksjer, pålydende NOK 100, i selskapet som samme år endret navn til AskersHus AS.

2015

AskersHus AS restrukturerte sin tjenesteportefølje og innrettet denne i fire innsatsområder: Ressurspoolen, Rugekassen, Næringslivets Servicekontor og Campus Asker. Fra og med april 2015 var selskapet i ordinær drift.

2016

Emisjon hvor målet for var å styrke selskapets strategiske  posisjon som et innovativt kunnskapsmiljø og en næringsrettet servicepool for offentlig og privat  virksomhet. Emisjon resulterte i 19 nye eiere 

2022

Askershus endrer strategi og profil

Vårt team

Vårt styre

Våre største eiere

akershus fylkeskommune
Asker kommune
Asker Næringsforening
Oxer
Danske Bank

Våre samarbeidspartnere

bottom of page