top of page

Advokatfirmaet Ræder inngår samarbeid med RE Gründerhus i Asker

Advokatfirmaet Ræder er ny partner på juridiske tjenester til RE Gründerhus i Asker. Målet er å tilrettelegge for at gründere og oppstartsbedrifter har tilgang til solid juridisk kompetanse og hjelpe dem på veien videre.


RE Gründerhus er et tilbud for alle som ønsker å etablere egen bedrift i Asker og tilbyr oppstarts hjelp for gründere og nystartede selskap. Bistanden inkluderer individuell veiledning, grunnkurs i etablering, temakurs, gründerkaféer, seminarer, mentorprogrammer og inkubator plasser sentralt i Asker.

tv. Fredrik Bordtkorb, Daglig leder RE Gründerhus og Trygve M. Gravdahl, Partner i Ræder

Advokatfirmaet Ræder har i mange år jobbet tett med en lang rekke selskaper innen ulike bransjer og har førstehåndskunnskap til behovene som bedriftene har i ulike faser av sitt livsløp. Ræder jobber tett med alt fra gründer- og innovasjonsmiljøer til børsnoterte foretak og større multinasjonale konsern.


– Vi er veldig fornøyde med å få Ræder med som partner på juridiske tjenester, de har god og lang erfaring med å jobbe med innovasjonsaktører og start ups – sier Fredrik Brodtkorb, daglig leder Re Gründerhus.Ikke ta for lett på det juridiske

I en oppstartsfase kan avtaler og andre juridiske problemstillinger virke fjerne og mindre viktige. Samtidig kan nettopp tidlig bistand med slike forhold bidra til at gründerne lykkes med å bringe virksomheten videre fra gründerfasen.

– Grunderhuset i Asker har hatt sterk utvikling de siste årene. Ræder har lange tradisjoner med å jobbe inn mot slike miljøer. Vi ønsker å være med på å realisere «startups», og hjelpe de ulike selskapene med å ta nye steg og ikke minst sikre at det juridiske grunnlaget er på plass. Vi heier på et yrende gründermiljø og satser på å ta en aktiv del i miljøet knyttet til Re Grunderhus fremover, sier Tone Kaarbø, Managing partner i Ræder

Samarbeidet og spisskompetansen dekker uten tvil et behov der ute, spesielt i bedriftenes oppstartsfase og etter hvert som de skal bygge en organisasjon som er god nok til at man greier seg på egenhånd. - - Så dette samarbeidet styrker vårt tilbud til medlemmene våre, sier Brodtkorb.

Tilgjengelighet

Med Ræder på laget slipper oppstartsbedriftene å lete etter juridisk bistand på egenhånd. Ræders advokater er kjent for å ha et blikk både for markedsmuligheter og det juridiske. Partner og advokat Trygve Gravdahl er nøkkelkontakt og vil være å se i RE sine lokaler. Her har advokatfirmaet en desk. Ræder vil i tillegg holde foredrag på relevante juridiske temaer med jevne mellomrom. De første frokostmøtene vil handle om beskyttelse av intellektuell kapital (arbeidsrettslig, kontraktsrettslig, registering, lisensiering mm) og incentivordninger.

Re Grunderhus får en solid samarbeidspartner og en viktig aktør for våre medlemmer innen det forretningsjuridiske - med lav terskel for å ta kontakt, påpeker Brodtkorb.

Comments


bottom of page