top of page

Hvilket tankesett bør fremtidens gründere ha?

- divergent tenkning: spesielt innen sirkulære økonomiske løsninger.

En artikkel av vår intern hos RE: Alexander Hansen, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexander--hansen/


Vanlige beskrivelser om gründernes tankesett har hittil vært lidenskap, besluttsomhet, ideskaper, grense sprenger, nysgjerrig og mer. Vil vi beskrive morgendagens gründere på samme vis? Vil morgendagens gründere være de samme karakterene som før, eller kommer vi til å se helt andre tankesett blant gründere? I denne artikkelen får du en smakebit på hva divergent tenkning er, og hvorfor det er aktuelt for gründere å tenke slik om sirkulære løsninger.

Divergent tenkning er kort fortalt å tenke på mange ulike måter, og se flere løsninger, om et problem.


Det er en annen form for tankesett sammenliknet med konvergent tenkning, hvor en prøver å løse problemet med eksisterende kunnskap og løsninger. Her lyder det kanskje allerede som en gründers tankegang i dag, men for morgendagens løsninger må det tenkes divergent, eller «annerledes», på enda flere måter. Problemene sirkulær økonomi skal løse er svært omfattende. Ikke bare skal en ha et produkt, men produktet må være gjennomtenkt og designet på en ikke linjær måte. Videre kan en ikke lenger bare tenke på seg selv og sin bedrift, men med hvilke bedrifter en kan oppnå synergier eller med.


«We are stronger together than we are alone” – Walter Payton


Det kan virke svært omfattende, og kanskje også virkelighetsfjernt, men vi må skape et system som er like gjennomtenkt og komplekst som naturen for å faktisk oppnå bærekraftige samfunn. For å få det noe mer ned mot bakkenivå igjen vet vi at det kan skapes små og store økosystemer mellom bedrifter og samfunn som samarbeider. Kanskje blir din gründer ide del av noe større, kanskje din ide er den brikken i puslespillet som mangler for å få et system til å gå rundt.


Ved å benytte divergent tenkning vil du være bedre rustet til å se løsninger andre ikke ser. Du vil kunne se verden fra et annet perspektiv, problemene fra en annen vinkel og komme frem til ulike alternativer og muligheter.


Er du interessert i området og har noen tanker om hvordan du med din ide kan skape en bedrift innen temaet, så er kanskje kurset for gründere hos RE i Asker med søkelys på sirkularitet noe for deg. Sjekk det ut her.

Anbefalt videre lesning

Kilder


Comments


bottom of page