top of page

Infraspace kom gjennom nåløyet hos StartupLab

Denne høsten går norges største akseleratorprogram av stabelen. Sammen med 6 andre selskaper skal Asker gründer Andreas Bjune Kjølseth gjennom intenst 3 måneders program på Forskningsparken i Oslo. Utvikler skybasert programvare for planlegging av infrastruktur som vei, jernbane og kraftlinjer. Programvaren testes nå ut av blant annet Sweco, på et av Norges største veiprosjekter. Les mer i shifter


Commentaires


bottom of page