top of page

Resirkulering viste seg å være genialt, så hvorfor nøles det med sirkulær økonomi?


For 20 år siden så vi ikke poenget med resirkulering, men i dag stråler det. Kanskje på tide å fjerne skoddene og se lyset sirkularitet kan bringe oss?


Verden rundt deg ville sett helt annerledes ut uten avfallshåndtering og resirkulering. Selv i lille Norge hvor vi har relativt god plass og mange «bakgårder» å kaste fra oss søppel i, ser vi fordelen av å håndtere søppelet vårt på en god måte. For hva hadde skjedd om vi dumpet alt i ulike «bakgårder» og deponier? Jo, for eksempel vannressursene vi bader oss i, bokstavelig og økonomisk, hadde blitt verdiløst, og faktisk blitt en enorm kostnad. Ikke bare måtte vi betalt for å rense konsekvensen av hvordan vi hadde håndtert avfall, men helsen og livskvaliteten vår hadde blitt drastisk forverret. Velferdssamfunnet vårt hadde hatt betydelig økte kostnader, og skattepengene våre hadde gått til reaktiv konsekvenshåndtering, ikke proaktiv investering i fremtiden. Globalt utgjør naturressursene grunnlaget for omtrent halvparten av globalt BNP, uten avfallshåndtering hadde vi dermed ødelagt vår viktigste bidragsgiver til velstand.

Vi gjør altså oss selv en tjeneste ved å håndtere avfallet vårt på en måte som ikke fører til naturkatastrofer, men hva gjør da resirkulering? Jo, det gir oss faktisk enda mer verdi. Den legendariske investoren Warren Buffet fulgte i starten av sin karriere et prinsipp om sigarsneiper. Et prinsipp hvor en annen persons avfall, i dette tilfelle sigarsneiper, kan gi et par drag til før avfallet er totalt verdiløst. Resirkulering er bokstavelig talt våre mer eller mindre utnyttede ressurser som kan benyttes av noen andre. Og som prinsippet til Buffet tilsier, så blir all verdi som skapes ren profitt.


“One man’s trash is another man’s treasure”.

Vi ser i realiteten at verdi skapes fra søppel i den grad teknologien tillater det. Plast og papir har sine naturlige begrensninger på hvor ofte de kan resirkuleres, mens glass og metall foreløpig er eneste ressurs som kan resirkuleres for alltid med dagens teknologi.6 Dessverre er svært mye som kastes ikke nødvendigvis klar for resirkulerings stadiet. Og her kommer sirkularitet inn. Her ligger det enorme muligheter for deg som privatperson, gründer, bedrift, men også for oss som samfunn lokalt og globalt.


Det er med dagens teknologi ikke mulig å unngå at noe blir avfall, men kanskje vi kan redusere mengden kraftig. Gjenbruk, reparasjon, oppussing og høyere utnyttelsesgrad er noen av områdene mulighetene for økt sirkularitet ligger. Det gir fordeler for deg og meg, men også miljøet rundt oss – som er en fordel for alt og alle på kloden. Vi kan kanskje få enda bedre miljøer rundt oss, enda bredere tilbud av varer og tjenester og ikke minst enda flere teknologiske løsninger som gjør oss i stand til å håndtere morgendagen enda bedre.Hvem vet, om 20 år lurer vi kanskje på hvorfor det gikk så sakte å få iverksatt sirkulær økonomi, akkurat som vi i dag ikke kan se for oss en verden uten avfallshåndtering og resirkulering av ressursene vi en gang har benyttet.


Er du interessert i området og har noen ideer om hvordan du med din ide kan skape en bedrift innen temaet, så er kanskje kurset for gründere hos RE i Asker med søkelys på sirkularitet noe for deg. Sjekk det ut her.


Kilder brukt i denne artikkelen:


コメント


bottom of page