top of page

StartUp Asker og Bærum lanserer mentorprogram for gründere.
Programmets målsetting er å støtte gründere slik at de opplever faglig vekst, positiv utvikling av egen virksomhet og trygghet på egen mestring som gründer.


Hvis du er gründer og har startet et selskap gir programmet deg en mulighet til å få råd og veiledning i utvikling av selskapet.


Programmet vil gå over 1 år med totalt 10 møter av ca 1 time.


Det vil bli gjort en vurdering av mentorens kompetanse i forhold til den enkelte gründerens behov slik at verdien blir best mulig. En god match mellom mentor og grunder er viktig for en vellykket mentoreringsprosess.


Mentorene hentes fra lokalt næringsliv i samarbeid med StartUp Asker og Bærum.


Hvorfor delta i Mentorprogrammet?


•             Setter søkelys på egen bedriftsutvikling

•             Bidrar til bedre forståelse og refleksjon rundt prioriteringer av oppgaver

•             Bidrar til gjenkjenning og håndtering av usikkerhet

•             Gir bistand til å vurdere løsningsalternativer ved utfordrende valg


Programmet har maks 10 plasser, og det vil gjøres en vurdering av alle søkere.


Søknadsfrist: 9.februar 2024

Comments


bottom of page