top of page

Infraspace vant prestisjefylt internasjonal innovasjonskonkurranse!


Infraspace under prisutdeling på CASSINI Entrepreneurship Days i Praha.

Fra venstre: Silje Knutsvik Kalleberg, Terje Karlsen, Andreas Bjune Kjølseth og Andreas Juvkam ErakerDet norske teknologiselskapet (og RE Medlem!) Infraspace, ble tildelt prisen «Best Product» på EU Agency for the Space Programme (EUSPA) sitt årlige arrangement i Praha, Cassini Challenges. Infraspace mottok prisen for sin banebrytende programvare som benytter kunstig intelligens (AI) for planlegging av vei, jernbane, kraftlinjer og annen infrastruktur.

Med prisen følger en premie på 100.000 euro, og en fornøyd gründer og CEO, Andreas Bjune Kjølseth. “Denne prisen er en stor anerkjennelse av potensialet og behovet for vår teknologi. Det er et kvalitetsstempel at store, internasjonale organisasjoner som EUSPA ser verdien i vårt produkt,” uttaler Kjølseth.


Unikt produkt med internasjonal oppmerksomhet

Sammenlignet med andre bransjer, regnes bygg- og anleggsbransjen generelt for å være blant de mindre digitaliserte. Det går derfor ikke ubemerket når Infraspace er blant de første

i verden til å introdusere kunstig intelligens til planlegging og design av ny infrastruktur. Tidlig i 2024 ble selskapet anerkjent av den globale teknologi-investoren Cemex Ventures som en av de 50 mest lovende teknologibedriftene i byggebransjen på verdensbasis.


Gjennomført vellykkede pilotprosjekter

Infraspace har allerede inngått samarbeid med store aktører i byggebransjen som Nye Veier og Statens Vegvesen, der begge har gjennomført vellykkede pilotprosjekter med selskapet.

“Det er veldig spennende å teste ut løsningen til Infraspace. Kunstig intelligens i kombinasjon med menneskelig intelligens er fremtiden, og fremtiden har ankommet,” sier Jon Olav Upsal, Plan- og prosjekteringsleder i Statens Vegvesen.

Nye Veier innledet kontakt med Infraspace allerede i 2021. Siden den gang har produktet blitt videreutviklet i tett samarbeid, hvor Nye Veier har kommet med verdifulle innspill til produktutviklingen.

“Når vi planlegger bygging av veier gjøres det kontinuerlige vurderinger av hvilke tiltak som kan bidra til å redusere konsekvensene for naturverdier og miljø. Infraspace er et eksempel på effektiv bruk av teknologi som gir oss mulighet til automatisering av tidkrevende arbeids- og evalueringsprosesser, samtidig som vi får en bedre oversikt over hvordan bygging av veier påvirker naturen og klimaet,” forteller Harald Monsen, Prosjektleder i Nye Veier.


Inngått kommersielle avtaler med ledende ingeniørbedrifter

Etter vellykkede pilotprosjekter har Infraspace signert kommersielle avtaler med ledende ingeniørbedrifter i Norge, inkludert Norconsult.

“Gjennom flere oppdrag ser vi allerede at Infraspace tilbyr noe unikt. Både gjennom hva kunstig intelligens gir av muligheter for nye og flere effektive analyser, og gjennom deres fleksibilitet til å levere teknologi som tilpasses Norconsult og kundenes behov. Vi ser frem til å skape mer nytteverdi sammen”, forteller Gjermund Dahl, Leder Digital Transformasjon i Norconsult.

Gründeren, som selv er sivilingeniør med flere års bransjeerfaring, er trygg på at denne typen verktøy vil bli en naturlig del av arbeidshverdagen til ingeniører.

“Kunstig intelligens vil ikke erstatte behovet for ingeniører, men ingeniører og planleggere som tar i bruk løsninger som Infraspace vil kunne jobbe vesentlig mer effektivt og med bedre beslutningsgrunnlag enn ved tradisjonelle prosesser,” uttaler Kjølseth.

Comments


bottom of page