top of page

Nytt styre og stell i RE Gründerhus


På generalforsamlingen 31. mai ble RE Gründerhus AS det nye navnet på gamle AskersHus AS. Som ny styreleder ble valgt Knut Haakon Nilsen som er fra Asker. Han har ledererfaring fra bl.a. Lilleborg/Orkla, Narvesen og Telenor - og har arbeidet med og har et godt øye for gründere. Han har vært medlem av styret i 2 år. Bjørn Langvik har vært styreleder de siste 5 år og sentral i AskersHus siden etableringen for nær 10 år siden. Nå takker han av som styreleder, men fortsetter i styret for å sikre kontinuitet. Fredrik Brodtkorb fortsetter som daglig leder.


For konverteringen til RE Gründerhus ligger til grunn en ny og mer spisset selskapsstrategi, et bredere geografisk nedslagsfelt, en revidert eierstrategi og en flytting av gründermiljøet til Asker sentrum. I Asker sentrum, Torvveien 19 leier i dag 50 gründere plass på RE til selvkost i et tilrettelagt faglig miljø med fokus på sirkulærøkonomi. RE Gründerhus drifter Startup Asker og Bærum (Etablerertjenesten) og gjennomfører prosjekter i Asker og Bærum for å hjelpe gründere i start fasen. RE Gründerhus har også en partneravtale med Asker kommune. RE samarbeider særlig med Asker og Bærum kommuner, Viken fylkeskommune og med næringsforeningene i de to kommunene.

RE Gründerhus har ambisjoner om å utvikle sirkulære startups med et internasjonalt potensial. Skal man få til dette må det til et godt samarbeid mellom utviklingsmiljøene innad i Norge. RE vil samarbeide med alle, samtidig som at Asker og Bærum sett


es på kartet. RE vil jobbe for å sikre en stabil grunnfinansiering for sin virksomhet gjennom en kombinasjon av offentlig og privat finansiering.

Valgkomiteen innstilte på kontinuitet i styresammensetningen, med stort sett gjenvalg. Nye i styret er Gjertrud Bjørnholt og Bente Svensson. Styret består av 8 medlemmer og 2 vara. Og er så vidt stort da selskapet foreløpig er avhengig av bidrag fra styremedlemmer for å gi et god nok gründertilbud.

RE Gründerhus omsetter for ca. 8 mnok og har de siste årene gått i balanse. Selskapet har 3 store eiere: Asker kommune, Viken fylkeskommune og Asker Næringsforening. I tillegg eies selskapet av næringslivet i Asker. De private skal eie mer enn 50 %. Nytt styre vil arbeide med å få inn flere eiere – b.la. fra Bærum.

Selskapet oppfordrer alle som er interessert til å komme på besøk. Hver onsdag fra kl 09.00 skjer det alltid noe i form av at gründere legger fram sin planer/ideer eller det er faglige foredrag.


Comments


bottom of page