top of page

RE Gründerhus inngår partnerskap med Kjeller Innovasjon
RE Gründerhus AS inngår partnerskap med Kjeller Innovasjon AS for å styrke innovasjonsmiljøet i Norge.


RE Gründerhus AS har inngått en avtale med Kjeller Innovasjon AS, som har kjøpt en eierandel på ca. 10 prosent i selskapet. Dette strategiske samarbeidet markerer en viktig satsing for å fremme vekst og utvikling av startups i Norge.


Fredrik Brodtkorb, daglig leder i RE Gründerhus AS, uttrykker sin entusiasme for det nye partnerskapet: "Med Kjeller Innovasjon på laget, vil vi kunne tilby enda bedre ressurser og nettverk til de unge selskapene som er avhengige av både kapital og veiledning for å vokse. Vårt felles mål er å skape et mer robust og attraktivt miljø for investorer, nyetableringer, næringsliv og offentlige samarbeidspartnere."


Gjennom dette samarbeidet håper RE Gründerhus å tiltrekke midler fra EU for å støtte teknologiske og bærekraftige initiativer. Kjeller Innovasjon, som en ledende aktør i Norges innovasjonssektor, ser dette partnerskapet som en mulighet til å styrke økosystemet i Akershus og Stor-Oslo. "Vi tror at et styrket økosystem over tid ikke bare vil støtte våre nasjonale startups, men også tiltrekke flere internasjonale aktører og investeringer," sier Daniel Ras-Vidal, CEO i Kjeller Innovasjon AS.


RE Gründerhus har nå åpnet for opptak til akseleratorprogrammet RE:USE, som utvikles og gjennomføres i samarbeid med Kjeller Innovasjon. Dette programmet er en del av vår satsing på sirkulærøkonomi og bærekraftig vekst.


Dette partnerskapet forventes å generere flere vellykkede prosjekter og initiativer som vil bidra til å opprettholde og øke innovasjonstakten i Norge, til fordel for hele det norske næringslivet.


For mer informasjon, vennligst kontakt:


Fredrik Brodtkorb, daglig leder i RE Gründerhus


Daniel Ras-Vidal, CEO, Kjeller Innovasjon AS


Comments


bottom of page